نوشته‌ها

انبارداری ناب

اتلاف ها در انبارداری ناب

muda-Warehousing-www.mpedia.ir

مشاور برتر ژاپنی آقای  “تائچی اوهنو( Taiichi ohno)” هشت گونه از اتلافات معمول در تولید را شناسایی کرده است که همه آنها در انبارداری کاربرد دارد. برای رسیدن به انبارداری ناب باید از این 8 اتلاف جلوگیری کرد:

1-  تولید بیش از حد در ساخت منتج به ایجاد ضایعات می شود. در انبارداری هم موجودی بیش از حد نتیجه مشابه دارد.

2- انتظار اتلاف وقت است. این موضوع در عملیات انبارداری بمانند عملیات تولید صدق می کند.

3- حرکت غیرضروری محموله، یک منبع اصلی از ایجاد ضایعات در جابجایی مواد است.

4- انجام فرایند بیش از حد،  ضایعات در تولید است. در انبارداری بررسی بیش از حد همینطور است.

5- کنترل موجودی ضعیف، وجود تلفات را نشان می دهد بخصوص هنگامی که موجودی  قطعات موجود در انبار زیاد باشد.

6- حرکت، تلفات است آنجا که شما به دنبال ابزار و یا اقلام انبار شده می گردید و پیدا نمی شوند.

7- قطعات معیوب، تلفات تولید هستند و در انبارداری، خطاهای انباداری می تواند منتج به تلفات شود.

8- عدم استفاده از خلاقیت کارکنان، نشان دهنده اتلاف منابع انسانی است.

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.

مدیر سایت دانشنامه نگهداری و تعمیرات
صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله اطمینان
مدرس دوره های نت و مدیریت دارایی های فیزیکی
تخصص مورد علاقه محاسبات قابلیت اطمینان
شماره برای پیامک 09153585548