نوشته‌ها

ارزیابی وضعیت ماشین آلات

ارزیابی وضعیت فنی ماشین آلات

survey-01در پست های قبل اشاره شد که انجام بازرسی درخصوص ارزیابی سطح سلامت ماشین آلات یک ضرورت برای درک صحیح جایگاه فعلی و و وضعیت های قابل دستیابی در آینده می باشد. اما براستی انجام چنین بازرسی چه تاثیراتی می تواند داشته باشد و در صورت مفید بودن چگونه باید انجام شود؟

بدیهی ترین شاخص هایی که در محاسبه عملکرد سیستم های نگهداری و تعمیرات مورد استفاده قرار می گیرند کاهش هزینه ها و افزایش آماده بکاری (یا فعال بودن) ماشین آلات است. اما نباید پرسید که این نتایج به چه قیمتی بدست آمده اند؟

بطور مثال درنظر بگیرید مدیر الف با وارد آوردن فشار مضاعف به پرسنل نت از انان می خواهد فعالیت های اجرایی را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام داده و بجای ریشه یابی خرابی و برطرف کردن آن، فقط مشکلات را بطور موقت حل کنند تا ماشین دوباره فعال شود. در این میان ممکن است بسیاری از عیوب جزئی یا کلی باقی مانده و حتی کارآیی یا راندمان یا قدرت ماشین آلات نیز روند کاهشی داشته باشد. از سوی دیگر مدیر ب (در همان شرایط فرضی مدیر الف) اصراری بر عجله در انجام کارها ندارد و با بروز هر خرابی سعی در ریشه یابی و جلوگیری از تکرار خرابی دارد و تا زمان رفع کامل عیب های موجود نیز اجازه فعال شدن ماشین را نمی دهد. از انجام فعالیت های تعمیراتی در شرایط محیطی نامناسب نیز ممانعت کرده و درصورت مشکوک بودن وضعیت ماشین اجازه فعال شدن آن را نمی دهد و تعمیرات اساسی را نیز بموقع و در زمان مناسب انجام می دهد.

در انتهای یک دوره زمانی مشخص عملکرد دو مدیر چگونه قابل مقایسه خواهد بود و کدام یک نمره قبولی بیشتری می گیرد؟ اگر ملاک فقط هزینه و زمان توقف باشد که احتمالا نتیجه اشتباه بدست می آید! در اینجاست که نمره سطح سلامت ماشین آلات نقش پررنگی خواهد داشت. در واقع موفقیت نسبی مدیر الف در کاهش هزینه ها و زمان توقف به قیمت قربانی شدن سطح سلامت ماشین آلات و افزایش استهلاک و کاهش قابل توجه قابلیت اطمینان بدست آمده است. شکست ظاهری مدیر ب نیز با موفقیت در حفظ و شاید هم ارتقاء سطح سلامت ماشین آلات (مثلا با تعمیرات اساسی) قابل دفاع خواهد بود.

پس مقدار سطح سلامت فنی ماشین آلات که البته برمبنای آن ارزش ریالی آنها نیز قابل ارزیابی خواهد بود یک معیار مهم و غیر قابل صرفنظر در سنجش کارآیی سیستم های نگهداری و تعمیرات خواهد بود.

برای انجام این مهم ضروری است یک تیم کارشناسی متشکل از متخصصان مربوطه در حوزه های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، ایمنی و محیط زیست و تدارکات تشکیل شده و برمبنای چک لیست های تهیه شده برای هر نوع دستگاه خاص نسبت به ارزیابی شرایط واقعی ماشین اقدام نموده و تمامی مشکلات و عیوب موجود و تاثیر آنها بر ارزش دستگاه، محیط زیست، وضعیت ایمنی، کارآیی، مصرف سوخت و… را ثبت نمایند. در نهایت با درنظر گرفتن ضرایب اختصاص داده شده به هرکدام از موارد چک لیست، نمره نهایی دستگاه مشخص خواهد شد.

در کنار این بازرسی ادواری و منظم فرآیندی هم باید درنظر گرفته شود تا تغییرات احتمالی در چک لیست هر دستگاه (درصورت بروز خرابی در دستگاه یا انجام فعالیتهای بازسازی و…) نیز بطور منظم و مستند ثبت شود و مورد تایید قرار گیرد.

گزارش سطح سلامت ماشین آلات می تواند در جلسات مدیریتی ارائه شود تا نقاط ضعف موجود که نیازمند اختصاص زمان و بودجه است و همچنین بهبودهای بدست آمده در سایه زحمات پرسنل نت و سایر همکاران مرتبط بخوبی برجسته شود.

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.