مجموعه نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

کد پکیج: PG205
95 فایل
حجم: 150 مگابایت
4560 صفحه
قیمت: 97 هزار تومان
مجموعه نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

ردیف عنوان نوع
فایل

تعداد

صفحه

1 قابلیت اطمینان pdf 23
2 نت پایامحور pdf 14
3 E-Book-RCM gatway to worldclass maintenance pdf 361
4 E-Maintenance Theory of Reliability pdf 274
5 E-Reliability and MTBF Overview pdf 10
6 اثرات اجرایی PMبر کاهش نرخ شکست با تحلیل نمودار چرخه حیات pdf 16
7 عوامل موثر بر پیاده سازی موفق روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان pdf 11
8 بهره گیری ازRCM برای پشتیبانی CMMS pdf 13
9 بهینه سازی قابلیت اعتماد سیستم سری pdf 7
10 بکارگیری RCMدر بهبود کارائی کابل های آبگرد کوره های قوس الکتریکی pdf 15
11 ارائه برنامه تعمیرات پیشگیرانه بر اساس اصول قابلیت اطمینان pdf 10
12  معرفی قابلیت اطمینان pdf 34
13 مجله روش pdf 52
14 معرفی قابلیت اطمینان pdf 8
15 محاسبه قابلیت اطمینان برای تجهیزات توربوماشینری pdf 6
16 مقدمه ای بر طرح ریزی، توسعه و مدیریت موثر در برنامه قابلیت اطمینان، نگهداری و تعمیرات pdf 16
17 نقش مدلسازی وآنالیزکمی درعیب یابی RCA pdf 15
18 نقش مکمل تکنیک نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان pdf 6
19 نحوه پیاده سازیRCA pdf 6
20 نت براساس وضعیت درکارخانه جات سیمان pdf 18
21 نت شبکه های توزیع برق pdf 14
22 نمونه سئوالات درس تئوری پایائی pdf 3
23 پارامترهای آماری pdf 2
24 معرفی قابلیت اطمینان Power point 90
25 روش اجـرایی تخمین عدم قطعیت Word 5
26 شناسایی تجهیزات و قطعات مشکل ساز شبکه های توزیع انرژی الکتریکی به کمک روشی پیشنهادی بر مبنای تصمیمگیری سلسله مراتبی (AHP) Word 12
27 شناسایی تجهیزات و قطعات مشکل ساز شبکه های توزیع انرژی الکتریکی به کمک روشی پیشنهادی بر مبنای تصمیمگیری سلسله مراتبی (AHP) Power point 30
28 تعیین بهترین زمان جایگزینی تجهیزات، یک گام موثر جهت مدیریت دارای یهای واحدهای صنعتی pdf 8
29 طراحی سیستمی قابلیت اطمینان ایستگا ههای زمینی میکرو ماهواره امید pdf 10
30 توابع توزیع پارامتری pdf 6
31 John Moubray Reliability-centred Maintenance    1997 Pdf 223
32 Handbook of Reliability, Availability, Maintainability and Safety in Engineering Design Pdf 842
33 Handbook of Reliability Engineering (Hoang Pham) (4) Pdf 696
34 Engineering – Reliability and Optimal Maintenance – 2006 Pdf 352
35 ISO_14224_Reliability_and_Maintenance_Data_of_Equipment Pdf 223
36 Reliability andOptimal Maintenance Pdf 350
37 مدیریت ریسک و اطمینان پذیری و تاثیر آن در بهینه سازی فعالیت های نگهداری و تعمیرات (نت) Pdf 14
38 بررسی اهمیت و آثار RCM در حفظ و ارتقاء سطوح قابلیت اطمینان، دسترس‌پذیری، نگهداشت پذیری و ایمنی تجهیزات Pdf 23
39 تاثیر اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان بر افزایش ایمنی در پست های برق شرکت سایپا Pdf 8
40 تحلیل سیستمی ریسک و قابلیت اطمینان Pdf 20
41 محاسبه اثربخشی سیستم های تولید بر پایه قابلیت اطمینان Pdf 23
42 افزایش قابلیت اطمینان سیستم با استفاده از تخصیص بهینه مازاد چندگانه چند سطحه Pdf 16
43 سیستم یکپارچه TPM و RCM Pdf 12
44 اجرای پایش وضعیت CM در سایش مارپیچ اکسترودر ها و ارائه یک نمونه مطالعه شده Pdf 13
45 استفاده از CMMS و FMEA جهت پشتیبانی نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان Pdf 11
46 نحوه استقرار فرایند نگهداری و تعمیرات متکی بر قابلیت اطمینان در شرکت سیمان شرق Pdf 21
47 بررسی تاثیر  سیستم های پیشرفته مدیریت نت در اقتصاد مقاومتی با تاکید بر RCM و TPM Pdf 15
48 فیلتراسیون و نقش آن در استقرار سیستم RCM Pdf 14
49 قابلیت اطمینان یک خودرو در طراحی، تولید و نگهداری و تعمیرات Pdf 17
50 RCM در الکتروموتور ها Pdf 16
51 PMO یا RCM کدامیک؟ Pdf 12
52 PM OptimizationMaintenance Analysis of the Future Pdf 21
53 پیچیدگی های محاسبه قابلیت اطمینان شبکه های پیچیده Pdf 11
54 رتبه بندی شینه های بحرانی خطوط فشار قوی برق ایران Pdf 14
55 ارائه مدلی برای محاسبه قابلت اطمینان در سیستم های سری دارای یک رزرو تعمیرپذیر Pdf 8
56 اولویت بندی بهینه تعمیرات ترانس توزیع مبتنی بر اهمیت و قابلیت اطمینان در شبکه توزیع برق مازندران Pdf 11
57 بررسی اصول پیاده سازی روش نت بر اساس قابلیت اطمینان RCM Pdf 9
58 درس هایی پیرامون قابلیت اطمینان Pdf 12
59 Reliability Analysis of Electrical Power Distribution System Considering Operational Environment: A Case Study Pdf 6
60 Four Steps to Better Preventive Maintenance Pdf 11
61 تحلیل رخداد حادثه قطار نیشابور از دیدگاه قابلیت اطمینان قطعی و فازی Pdf 21
62 Naval aviation reliability-centered maintenance process Pdf 10
63 مدل نت مبتنی بر قابلیت اطمینان در شرایط عدم قطعیت Pdf 16
64 آنالیز اهمیت در RCM با استفاده از QFD و ANP فازی Pdf 14
65 تحلیل قابلیت اطمینان ترافیک جاده ای (مطالعه موردی جاده هراز) Pdf 10
66 RCM کابلهای نقطه جوش Pdf 10
67 Maintenance and repair of manufacturing industries Pdf 10
68 بررسی رفتارهای آشوبناک در داده های نگهداری و تعمیرات Pdf 16
69 نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM Pdf 19
70 Experience in maintenance systems implementation for reliability ofpower transformers in Isfahan regional electric company Pdf 8
71 محاسبه قابلیت اطمینان برای تجهیزات توربو ماشینری Pdf 8
72 ارائه برنامه تعمیرات پیشگیرانه ترانسفورماتورهای توزیع بر اساس اصول قابلیت اطمینان Pdf 7
73 شناسایی تجهیزات بحرانی شبکه های توزیع از نظر قابلیت اطمینان با مهندسی معکوس Pdf 5
74 مقتضیات تحقق روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در صنعت پالایش نفت ایران Pdf 11
75 اهمیت RCM در پروژه های در حال راه اندازی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی Pdf 9
76 مقدمه ای بر نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان Pdf 20
77 الگوی ابتکاری بهبود تابع قابلیت اعتماد سیستم های پیچیده با استفاده از نظریه توزیع مقادیر فرین Pdf 9
78 Risk-Based Reliability-Centered Maintenance (RCM), RegulatoryRequirements and Methodology Pdf 14
79 مقدمه ای بر طرح ریزی، توسعه و مدیریت موثر در برنامه قابلیت اطمینان، نگهداری و تعمیرات Pdf 16
80 افزایش بهره وری وکاهش هزینه های نگهداری های دوره ای PM بواسطه اجرای یک سیستم اعتبار مدار (Reliability-focused) Pdf 11
81 ارائه یک مدل فازی جهت بهینه سازی یک سیستم چند حالته با استفاده از الگوریتم ژنتیک Pdf 10
82 چگونه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)  را در یک کارخانه پیاده کنیم؟ Pdf 12
83 نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM Pdf 11
84 مدل قابلیت اطمینان نیازمندی های سیستم نگهداری و تعمیرات با رویکرد تفکر ناب Pdf 9
85 در آمدی بر نگهداری و تعمیراتو نگاهی گذرا به سیستم RCM Pdf 9
86 Reliability Centered Maintenance (RCM)Implementation Made Simple Pdf 31
87 استقرار نظام نگهداری و تعمیرات اثر بخش بر مبنای اصول کاربردی قاببلیت اطمینان RCM Pdf 10
88 RCM and maintenance improvement Pdf 12
89 Determining maintenance requirements by viewpoint of reliability and lean thinking: A MODM approach Pdf 12
90 نگهداری و تعمیرات برمبنای قابلیت اطمینان RCM Pdf 3
91 The Benefits Of Applying Reliability-centered Maintenance On New Assets Pdf 3
92 فایل ارائه RCM PPT 25
93 جزوه نت مبتنی بر قابلیت اطمینان Word 6
94 RCM چیست؟ Word 2
95 فایل ورد 30 مطلب متنوع در رابطه با نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM Word 50
 • مجموعه نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM
 • 97 هزار تومان

برای پرداخت دو روش وجود دارد:

1- پرداخت آنلاین از لینک زیر و دریافت لحظه ای فایل ها.

2- پرداخت به کارت سیبا ملی: 6037997292090298 به نام سید مجتبی حسنیان و سپس کد پکیج و ایمیل خود را به شماره 09153585548 اس ام اس کنید تا برایتان ایمیل گردد.

چرا باید این مجموعه را در کامپیوتر خود داشته باشید:

 • 1

  هر زمان که در این موضوع خاص نیاز به سوالی داشتید، به این مجموعه دانشی رجوع می کنید و در مدت زمان خیلی کوتاه به جواب خود می رسید.

 • 2

  این مجموعه ها را در محیط اینترنت با این دسته بندی نمی توانید بیابید و این اطمینان خاطر در داشتن اطلاعات همراه شما، آرامش خاطر در مسیر شغلی را بهمراه خواهد داشت.

 • 3

  از تک تک فایل‌هایی که در این پکیج وجود دارد می توانید جهت پیشنهاد به مدیرانتان استفاده کنید و یا اینکه در نظام پیشنهادات شرکت خود استفاده کنید.

 • 4

  اگر جلسات تخصصی در ارتباط با موضوع این پکیج دارید یک ربع قبل جلسه وقت بگذارید و مروری بر مطالب این پکیج داشته باشید. خروجی جلسات برای شما بسیار متفاوت خواهد بود.

 • 5

  اگر علاقه مند به کار علمی و نوشتن مقاله تخصصی در حوزه کاری خود هستید این مجموعه بسیار به شما کمک خواهد کرد. مرور ادبیات و مطالعه مقالات پیشین در ارتباط با این موضوع، نوشتن مقاله را برای شما آسان خواهد کرد.

 • 6

  دقت کنید اگر شما بخواهید در یک کلاس دو روزه در این موضوع مورد نظر شرکت کنید باید بیش از بیست برابر این مبلغ را پرداخت کنید تا بتوانید در کلاس شرکت کنید. ولی با داشتن این مجموعه همیشه مدرسی را در کنار خود دارید و هر وقت خواستید می توانید سوال خود را از او بپرسید.

 • 7

  برای توانمندسازی خود و پرسنل زیر مجموعه خود اهمیت قائل شوید و این مجموعه را در مسیر شغلی به خود و یا همکارانتان هدیه بدهید.

پس هم اکنون برای توانمندسازی خود اقدام کنید.