برنامه ریزی و طرح ریزی نت

کد پکیج: PG15
100 فایل
حجم: 117 مگابایت
2300 صفحه
قیمت: 67 هزار تومان
مجموعه برنامه ریزی و طرح ریزی نت

ردیف عنوان نوع
فایل

تعداد

صفحه

1 دسته بندی تجهیزات جهت انتخاب روش نگهداری و تعمیرات با رویکرد الگوریتم ژنتیک و هوش مصنوعی Pdf 11
2 گزارش کارآموزی واحد برنامه ریزی و کنترل طرح ها Pdf 30
3 مقدمه ای بر طرح ریزی، توسعه و مدیریت موثر در برنامه قابلیت اطمینان، نگهداری و تعمیرات Pdf 16
4 نگهداری و تعمیرات پویا در سیستمهای تولیدی سری با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره Pdf 14
5 (EAM) الگوی سیستم نگهداری و تعمیرات صنعت نفت منطبق بر الگوی مدیریت دارائی های فیزیکی Pdf 1
6 الگوگیری بهترین تجربیات در مدیریت نت Pdf 12
7 پیش بینی، برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل فعالیت های نگهداری و تعمیرات Pdf 21
8 تحلیل عملکرد سیستم مکانیزه برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در شرکت سیمان داراب Pdf 25
9 تحلیل عملکرد سیستم برنامه ریزی نت در شرکت سیمان خوزستان Pdf 12
10 زمانبندی کار کارگاهی چندمسیره با در نظر گرفتن محدودیت نگهداری و تعمیرات (نت) Pdf 12
11 فرم تعریف کارشناس PM XLSX 2
12 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات PPT 64
13 جایگاه مدیریت تعمیرات در چارچوب حاکمیت سرمایه  سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی Word 14
14 گردش کار اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه Word 2
15 فرم طرح ریزی نت برنامه ریزی شده PM (پیشگیرانه و پیشبینانه) Word 1
16 دستورالعمل تغییرات فنی مهندسی Folder 5
16-1 دستورالعمل تغییرات فنی مهندسی pdf 4
16-2 اعلامیه تغییرات مهندسی (ECN) Word 1
17 Book: Maintenance for Industrial Systems Pdf 490
18 Increasing Productivity in a Maintenance Management System Using Data Mining Techniques; An Urban Bus Network Case Study Pdf 17
19 جزوه  کلاسی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات Pdf 34
20 انبارش (کنسرواسیون) Pdf 17
21 ارائه مدل مدیریت تکنولوژی ناب با رویکرد نگهداری و تعمیرات در صنعت مترو Pdf 12
22 زمانبندی نت تاسیسات آب شهری با الگوریتم بهینه سازی چند هدفه Pdf 18
23 چالشهای توسعه نت در ایران Pdf 12
24 نگهداری از شهر تهران در مقابل زلزله Pdf 24
25 ارائه مدل تصمیم گیری نگهداری و تعمیرات با رویکرد RBI کیفی Pdf 19
26 ارائه مدل نگهداری و تعمیرات (نت) ناب جهت صنعت خودرو Pdf 14
27 طراحی نظام نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده در کارخانه زمزم غرب تهران Pdf 122
28 چالشهای فراروی فرایند نگهداری و تعمیرات سد کشور Pdf 8
29 شناخت فناوری RFID بعنوان ابزاری در خدمت نگهداری و تعمیرات Pdf 15
30 زمانبندی و تخصیص منابع برای فعالیتهای نت PM  با رویکرد فازی Pdf 20
31 ارائه مدلی در نگهداری و تعمیرات قطار با استفاده از تلفیق روش تصمیم گیری AHP و داده کاوی Pdf 14
32 تحلیلی بر سیستم نگهداری امکانات ساختمان در ایران Pdf 9
33 بکارگیری روش کنترل چند متغیره در طراحی سیستم نگهداری پیش اقدام هیرولیک Pdf 14
34 Maintenance and Management of Building Component Using theNCES Condition Index Method Pdf 8
35 اعمال الگوریتم ژنتیک در مسئله DS با در نظر گرفتن تعمیرات و نگهداری Pdf 12
36 انتخاب تامین کننده برای قطعات یدکی با کیفیت متفاوت با قطعات سیستم در سیستم های افزونه Pdf 19
37 تجارب اثربخش در نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری Pdf 15
38 رویکرد نوین نت سایپا در بهسازی همگن فرآیندهای نت ( نت پویی) Pdf 8
39 نت در سازمانها ی ممتاز Pdf 3
40 مروری بر ادبیات نگهداری و تعمیرات در وارانتی: دسته بندی تحقیقات انجام شده و معرفی فرصت های تحقیقاتی Pdf 23
41 نگهداری و تعمیرات ناب Pdf 13
42 نگهداری و تعمیرات (نت) چابک Pdf 24
43 ارائه مدل تصمیم گیری برون سپاری نت تجهیزات در سازمانهای نظامی Pdf 26
44 افزایش اثربخشی برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پتروشیمی اراک با استفاده از تکنیک داده کاوی Pdf 11
45 مروری بر سیاست های سی گانه وارانتی Pdf 19
46 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری در ایران Pdf 13
47 برون سپاری در نگهداری و تعمیرات Pdf 7
48 مدل علی بین سیستم مدیریت دانش و سیستم نگهداری و تعمیرات Pdf 10
49 بهبود فرآیند نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش الگوبرداری Pdf 12
50 برنامه ریزی و ساماندهی نت ناب Pdf 12
51 تعیین نوع عملیات نگهداری وتعمیر خط آهن بر اساس شاخص های خرابی اجزاء Pdf 18
52 Maintenance management in the 21th century Pdf 21
53 عوامل موثر بر چابک سازی سیستم نگهداری و تعمیرات Pdf 17
54 توسعه سیستم اولیه برای مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط ریلی در سطح شبکه Pdf 18
55 مدیریت بهینه تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی در شرایط مختلف شاخص افزونگی با استفاده از NSGA Pdf 16
56 ارزیابی عملکرد سیستم های نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن Pdf 20
57 نقش عملی استفاده از نمایندگی های خدمات پس از فروش در پروژه های عمرانی Pdf 7
58 ارائه مدلی برای مدیریت قطعات یدکی Pdf 8
59 ارائه مدل تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های تعمیراتی در یک سازمان نظامی ایرانی Pdf 16
60 برونسپاری نگهداری و تعمیرات Pdf 13
61 سیستم ها و روش های نگهداری وتعمیرات Pdf 7
62 برنامه ریزی بهینه زمانبندی نگهداری وتعمیرات واحدهای شرکت های تولیدی در بازار با قیمت گذاری یکنواخت Pdf 13
63 نگرش نوین در تعمیرات و نگهداری Pdf 12
64 بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات منطقه 6 انتقال گاز با رویکرد الگوبرداری Pdf 15
65 PM Maintenance History Pdf 44
66 نگهداری و تعمیرات در مدیری شهری با تاکید بر تجارب کشورهای خارجی Pdf 10
67 سامانه نگهداری و تعمیرات ناوگان حمل و نقل ریلی مبتنی بر RFID Pdf 7
68 طبقه بندی و مدلسازی وظایف و فعالیت های مدیریت نگهداری و تعمیرات بر مبنای دیدگاه سیستمی Pdf 11
69 بررسی چالش ها و محدودیت های نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی در ایران Pdf 11
70 لزوم استفاده از روش های نوین در نت ماشین های کشاورزی Pdf 10
71 تصمیم گیری بر اساس شرایط- ارائه مدل توسط برنامه ریزی پویا Pdf 9
72 همگرایی سیستم نت با سایر سیستم ها در راستای بهبود ماموریت های سازمانی Pdf 12
73 تعمیر و نگهداری در مترو تهران Pdf 8
74 بکاربردن کارت امتیاز متوازن در دفتر فنی نگهداری و تعمیرات فولاد مبارکه Pdf 13
75 هفت تجربه موفق در مدیریت نت شرکت مهندسی سپاسد Pdf 13
76 بهینه سازی نگهداری و تعمیرات با استفاده از ابزارهای ناب Pdf 10
77 بررسی تحلیلی برنامه های نت هوشمند و ارائه الگوریتمی کارا برای آن Pdf 8
78 بررسی و تفسیر (( هرم تعالی نت)) Pdf 5
79 لزوم ایجاد سیستم جامع مدیریت تعمیرات در شرکت ملی نفت ایران Pdf 8
80 آشنایی با رویکردها  و تکنیک های مختلف نت Pdf 2
81 تجارب اثربخش در نگهداری و تعمیرات تجهیزات در نیروی نظامی Pdf 7
82 اصطلاحات متداول در نگهداری و تعمیرات Pdf 6
83 Designing a Fuzzy Expert System for Maintenance Scheduling Pdf 10
84 بررسی سیستم نگهداری و تعمیرات ایران خودرو PPT 47
85 Introduction to Maintenance PPT 31
86 MAINTENANCE PPT 58
87 سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات PPT 108
88 ترکیب نت پیشگیرانه با کنترل کیفیت آماری PPT 31
89 Maintenance Management PPT 45
90 بررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات در صنایع خودرو سازی ایران Word 24
91 چرخه عمر برنامه نت Word 4
92 نت ناب Word 4
93 تحلیل عملکرد سیستم برنامه ریزی نت درشرکت سیمان خوزستان Word 12
94 عملیات نت Word 19
95 متدولوژی نگهداری و تعمیرات برپایه کسب و کار Word 3
96 استاندارد ISO14224:2006 در مهندسی نگهداری و تعمیرات چیست؟ Word 2
97 جزوه نگهداری و تعمیرات (نت) Word 33
98 تاریخچه نگهداری و تعمیرات Word 3
99 تعمیرات و نگهداری ماشین آلات Word 5
100 نگهداری و تعمیرات در سازمانهای ممتاز Word 4
101 فایل ورد 103 مطلب متنوع در رابطه با  برنامه ریزی نت Word 150
 • برنامه ریزی و طرح ریزی نت
 • 67 هزار تومان

برای پرداخت دو روش وجود دارد:

1- پرداخت آنلاین از لینک زیر و دریافت لحظه ای فایل ها.

2- پرداخت به کارت سیبا ملی: 6037997292090298 به نام سید مجتبی حسنیان و سپس کد پکیج و ایمیل خود را به شماره 09153585548 اس ام اس کنید تا برایتان ایمیل گردد.

چرا باید این مجموعه را در کامپیوتر خود داشته باشید:

 • 1

  هر زمان که در این موضوع خاص نیاز به سوالی داشتید، به این مجموعه دانشی رجوع می کنید و در مدت زمان خیلی کوتاه به جواب خود می رسید.

 • 2

  این مجموعه ها را در محیط اینترنت با این دسته بندی نمی توانید بیابید و این اطمینان خاطر در داشتن اطلاعات همراه شما، آرامش خاطر در مسیر شغلی را بهمراه خواهد داشت.

 • 3

  از تک تک فایل‌هایی که در این پکیج وجود دارد می توانید جهت پیشنهاد به مدیرانتان استفاده کنید و یا اینکه در نظام پیشنهادات شرکت خود استفاده کنید.

 • 4

  اگر جلسات تخصصی در ارتباط با موضوع این پکیج دارید یک ربع قبل جلسه وقت بگذارید و مروری بر مطالب این پکیج داشته باشید. خروجی جلسات برای شما بسیار متفاوت خواهد بود.

 • 5

  اگر علاقه مند به کار علمی و نوشتن مقاله تخصصی در حوزه کاری خود هستید این مجموعه بسیار به شما کمک خواهد کرد. مرور ادبیات و مطالعه مقالات پیشین در ارتباط با این موضوع، نوشتن مقاله را برای شما آسان خواهد کرد.

 • 6

  دقت کنید اگر شما بخواهید در یک کلاس دو روزه در این موضوع مورد نظر شرکت کنید باید بیش از بیست برابر این مبلغ را پرداخت کنید تا بتوانید در کلاس شرکت کنید. ولی با داشتن این مجموعه همیشه مدرسی را در کنار خود دارید و هر وقت خواستید می توانید سوال خود را از او بپرسید.

 • 7

  برای توانمندسازی خود و پرسنل زیر مجموعه خود اهمیت قائل شوید و این مجموعه را در مسیر شغلی به خود و یا همکارانتان هدیه بدهید.

پس هم اکنون برای توانمندسازی خود اقدام کنید.