1
2
3
4
1

در مواقع خیلی ضروری و مهم با موبایل مدیر سایت آقای سید مجتبی حسنیان به شماره 09153585548 تماس بگیرید.

2

اگر موفق به تماس تلفنی نشدید به همان شماره پیامک (SMS) ارسال کنید.

3

اگر موضوع مورد بحث طولانی است و یا اینکه نیاز به ارسال فایل و پیوست دارد، ایمیل بزنید.

4

مستقیماً از فرم تماس سایت نیز می توانید استفاده کنید، محتوای این فرم، در لحظه به ایمیل مدیر سایت ارسال خواهد گردید.