نوشته‌ها

رهبری قابلیت اطمینان

چه کسانی در رهبری قابلیت اطمینان در سازمان شما نقش دارند؟

نقش ها و مسئولیت ها در نگهداری و تعمیرات

منبع:  The (New) Asset Management Handbook – A Guide to ISO55000

 

مترجم: سید مجتبی حسنیان

 

اگر به دنبال اجرایی کردن برنامه های قابلیت اطمینان در تمام سطوح سازمانی باشید، باید نقش ها و مسئولیت ها را در سازمان شناسایی کنید و برای آنها برنامه مشخص در راستای پیاده سازی قابلیت اطمینان داشته باشید. لیست زیر برگرفته از هندبوک مدیریت دارایی ها است.

 

         مدیریت ارشد/مدیر عامل (CEO)/هیئت مدیره[1]

 

·         تعریف و ابلاغ اهداف سازمانی

 

·         تعریف و ابلاغ ریسک‌های ذاتی سازمان[2]

 

·         تعین رویکردی استراتژیک برای مدیریت دارایی

 

·         فهمیدن و اعلام ریسک‌های بزرگ سازمان

 

         مدیریت کسب و کار/مدیریت کارخانه (مدیر میانی)[3]

 

·         ایجاد فرهنگ رهبری قابلیت اطمینان

 

·         دستیابی به توافق روی اهداف عملکردی قابلیت اطمینان

 

·         اجرا کردن توصیه‌های مرتبط با پیاده‌سازی قابلیت اطمینان

 

·         شناسایی و ابلاغ شرایط پویای متغیر[4]

 

         مدیر قابلیت اطمینان (مدیر واحد)[5]

 

·         توسعه سیاست قابلیت اطمینان و بروزداری آن

 

·         مستندسازی[6] فعالیت‌های مدیریت قابلیت اطمینان

 

·         هماهنگ کردن فعالیت‌های مدیریت قابلیت اطمینان

 

·         جمع‎آوری اطلاعات قابلیت اطمینان و تهیه گزارشات برای مدیریت ارشد

 

         متخصصین قابلیت اطمینان[7]

 

·         کمک کردن به سازمان در پیاده‌کردن سیاست‌های قابلیت اطمینان

 

·         بروز بودن و دارای صلاحیت بودن در فضای تخصصی[8]

 

·         حمایت از تحلیل علل ریشه‌ای[9] و اقدامات حل مساله[10]

 

·         کار در افق زمانی مناسب[11]

 

         مشارکت‌کنندگان فردی (تمامی کارکنان)[12]

 

·         دانستن، پذیرفتن و اجرای فرایند رهبری قابلیت اطمینان

 

·         بروز‌بودن و صلاحیت داشتن آنطور که انتظار می‌رود و نیاز است.

 

·         گزارش‌دهی کارهای غیر موثر، غیر ضروری و غیر عملی[13]

 

·         شناسایی و گزارش دهی عیوب

 

·         همکاری در تیم‌های چند واحدی برای رفع خرابی و عیوب

 

·         ثبت دقیق دلایل خرابی

 

·         مشارکت در تحلیل علل ریشه‌ای خرابی و اقدامات جهت حل مساله

 

ارزیابی قابلیت اطمینان و بهبود مستمر، بخش‌های کلیدی سیستم رهبری قابلیت اطمینان است و طوری باید طراحی گردد که از آمیخته‌شدن قابلیت اطمینان با فرهنگ سازمانی به عنوان یک ارزش، اطمینان حاصل شود.

 

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.

 


[1] Top management/CEO/board of directors

[2] Organization’s risk appetite

[3] Business manager/plant management (middle management)

[4] Dynamic changed circumstances

[5] Reliability manager (department management)

[6] document

[7] Reliability specialists

[8] Keep up-to-date in specialty area competencies

[9] Root cause analysis

[10] Problem-solving efforts

[11] Appropriate time horizon

[12] Individual contributors (all employees)

[13] Unworkable task

 

مدیر سایت دانشنامه نگهداری و تعمیرات
صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله اطمینان
مدرس دوره های نت و مدیریت دارایی های فیزیکی
تخصص مورد علاقه محاسبات قابلیت اطمینان
شماره برای پیامک 09153585548