نوشته‌ها

نظام آراستگی محیط کار 5S

گام پاکیزه سازی در نظام آراستگی محیط کار 5S

5S_Shine-mpedia.ir

 

در پست های پیشین گام ساماندهی و نظم و آراستگی را بررسی کردیم. در این پست به بررسی و راهنمای اجرای گام به گام پاکیزگی در محیط کارگاهی را بررسی می کنیم.

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.

پاکیزه سازی در زبان های ژاپنی و انگلیسی به معنای زیر می باشد.

توضیح

انگلیسی

معنی

ژاپنی

تمیزکردن محیط کار و ابزار توسط خود کارکنان

Shine

پاکیزه سازی

Seiso

 

 

 

 

 

در جدول زیر نیز چک لیست و راهنمای اجرای پاکیزه سازی را ملاحظه می فرمائید.


هدف: برقراری یک محیط پاکیزه و ایمن

چک لیست پیاده سازی پاکیزه سازی

راهنمای اجرای گام به گام پاکیزه سازی

– قبل از اجرای پاکیزه سازی، ازمحل کار عکس بگیرید.

– یک روش بازرسی یکسان کنترل پیشرفت کار را طراحی کنید.

– پاکیزگی را به صورت گروهی به کارکنان توضیح داده و اهداف آن را تعیین کنید

– کارکنان را به بازبینی و ارزیابی محل کار خود عادت دهید.

– کار را با تمیزکاری وحذف عیوب کوچک شروع کنید.

– تا زمان اجرای کامل وظایف پاکیزه سازی، با تمامی کارکنان از محل کار بازرسی هایی را انجام دهید.

– لیست کاملی از محل هایی که باید تمیزکاری شوند تهیه و به تایید مدیریت برسانید.

– وظایف بازرسی چک لیست پاکیزه سازی را تهیه کنید.

– در محل کار به مقدار کافی مواد تمیزکننده داشته باشید.

– مسئولیت پاکیزه سازی و خود ارزیابی را به تمام کارکنان توضیح دهید.

– وظایف پاکیزه سازی را در میان تمام پرسنل به صورت چرخشی زمانبندی کنید.

– تقویم روزهاو زمان های پاکیزه سازی را در کارگاه نصب نمایید.

– برای تیم 5s سرپرستی را مشخص کنید تا بر مراحل اجرای پاکیزه سازی نظارت داشته باشد.

– برای پاسخ  به سوالات و حل مسائل پاکیزه سازی در دسترس باشید.

– روی اجرای وظایف اولیه و مهم پاکیزه سازی تمرکز بیشتری کنید.

– کارکنان وظایف پاکیزه سازی را در زمان اضافه کاری انجام دهند.

– در حین بازرسی چک لیست های مرتبط با پاکیزه  سازی را پر کنید.

– وظایف زمانبندی را ثبت کرده و از محل کار عکس بگیرید.

1 . اقدامات مقدماتی پاکیزه سازی

الف) کثیفی های مشهود در محیط کارگاه را برطرف کنید.

ب) زباله ها وخاکروبه ها را به صورت منظم  دفع کنید.

ج) لیستی از مواد آلوده کننده را جهت تفکیک و برطرف سازی تهیه کنید.

د) لیستی از محل هایی که باید روزانه چک شود تهیه نمایید.

2 . اجرای پاکیزه سازی

الف) حلال های غیر مضر را طبق دستورالعمل تهیه نمایید.

ب) مواد تمیزکننده را به درستی نگهداری نمایید.

ج) افرادی را جهت نگهداری مواد وتجهیزات مشخص نمایید.

د) اطمینان پیدا کنید از اینکه مواد تمیز کننده در دسترس خواهند بود.

3 . تقویم پاکیزگی

الف) تقویمی با تاریخ ها و زمان های کاری مشخص شده تهیه نمایید.

ب) جهت حذف تداخل های کاری، تاریخ ها و زمان های اجرای وظایف را به صورت چرخشی زمانبندی نمایید.

ج) برای آموزش کارکنان برنامه مناسبی داشته باشید.

د) چک لیست وظایف کاری کارکنان را تهیه کنید.

ه) تقویم را در محل کار نصب کنید تا به عنوان مرجع استفاده شود.


 

 

مدیر سایت دانشنامه نگهداری و تعمیرات
صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله اطمینان
مدرس دوره های نت و مدیریت دارایی های فیزیکی
تخصص مورد علاقه محاسبات قابلیت اطمینان
شماره برای پیامک 09153585548