به مرور زمان متناسب با شکل گیری دانش RCM استاندارد های آن نیز طراحی و بروزرسانی شده است. در ادامه این روند را بصورت نموداری مشاهده می فرمائید. 

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

محتویات این مطالب را مهندس برزگر آماده کرده اند. از ایشان تشکر فراوان دارم. عکس ها را بزرگ گذاشته ام تا مطالب قابل خواندن باشند.

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.