10-learn-categorize

در مدتی که با برخی از دوستان فرانسوی در پروژه ای همکاری داشتم آنچه که مرا مجذوب خود کرده بود نظم و انضباط کاری آنها بود. برای هر موضوع و مطلبی استانداردی دارند و یا حداقل گروه بندی خاصی را از قبل در نظر دارند و روی آن گروه بندی فعالیت می نمایند. یکی از همین دوستان در جواب بنده که چه اصراری در گروه بندی هر چیزی دارید!؟ می گفت: اتاقی را در نظر بگیر که 20 عدد صندلی روی هم و بی نظم چیده شده است و اتاقی دیگر را که با منطق خاصی به صورت منظم و مرتب صندلی ها را چیده اند، پیدا کردن یک صندلی خاص در کدام اتاق راحت تر است؟!

پیش رو ها سعی می کنند فکر و دانش نیز کدگذاری و کتگوری بندی گردد تا بنا به ضرورت از این فکر و دانش به موقع و در کمترین زمان استفاده گردد. پیچیدگی تجهیزات و فعالیت های مرتبط با نگهداری و تعمیرات نیاز به گروه بندی و کدگذاری فعالیت ها را بیشتر نیز می کند. آنجا که بحث تحلیل آماری، تحلیل خرابی و گزارش های کاربردی پیش می آید این نیاز دو چندان احساس می گردد.

یکی از همکاران نتی سوالی در رابطه با کدگذاری فعالیت های PM پرسیده بودند. در پروژه ای ما این تقسیم بندی را به این صورت انجام داده و منطق کدگذاری را برای آن تعریف کردیم که بنده همان تجربه را در اختیار این همکارمان قرار دادم. بدین صورت که این فعالیت ها را در 8 بخش مختلف تقسیم کرده و از حرف اول معادل انگلیسی آن برای شناسایی آن استفاده گردید. دو رقم هم به تجهیزی که این فعالیت بدان اختصاص داشته است (خروجی طرح ریزی فعالیت های PM) داده شد. سه رقم آخر نیز شمارنده این فعالیت در آن تجهیز انتخاب شد.

منطق حرف اول این گروه بندی در جدول زیر مشاهده می گردد. 

 PM code

(چک کردن، بازدید چشمی، بازرسی و بازدید) فعالیت های هم خانواده ای هستند که در گروه بندی می توان از آنها استفاده کرد. مهم این است که تعریف درستی از این موضوعات انجام بگیرد و تیم به اجماع درستی در این مورد برسد. در مورد پروژه مذکور از بازدید چشمی و بازرسی استفاده گردید. بازدید چشمی خیلی سبک و سطحی تر انجام می گیرد اما بازرسی عمیق تر و با دقت بیشتری است. همیشه مثال خانه را برای شفاف تر شدن می زنم: فرض کنید می گویند خانه ای را بازدید کن، وارد می شوی و نگاه می کنی وسائل سر جای خود قرار گرفته است یا خیر. اما در بازرسی گوشه کنار خانه و تمامی قفسه ها و کشو ها را می بینی و مورد بازرسی قرار می دهی.

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.