نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS

تبلیغات CMMS

برای اطلاع از تعرفه تبلیغات برای شرکت های ارائه دهنده نرم افزار CMMS تماس بگیرید. موبایل : 09153585548 ایمیل: mojtaba.hassanian@gmail.com

نگهداری و تعمیرات

همراهان نتی، عیدتان مبارک.

سال 92 سال خوبی بود. اوضاع اقتصادی کشور رو به رشد بود، صنعت جان تازه ای گرفت و در این شرایط نگهداری و تعمیرات هم جایگاه خودش را پیدا می کند. پارادایم غلط صنعت در ایران اینگونه است که اگر اوضاع اقتصادی خوب بود به سمت علوم نوین نگهداری و تعمیرات حرکت کنیم، در حالیکه […]

ممیزی و ارزیابی نت

ممیزی نت در ایران

متاسفانه فرایند ممیزی در کشور ما معمولا براساس استاندارد یا الزام خاصی صورت نمی گیرد. اکثر مشاورین نت در کشور ما براساس چک لیستی که توسط خودشان تهیه شده و یا با ترکیب استانداردهای مختلف بدست آمده اقدام به ممیزی و ارائه مشاوره می نمایند. در این میان برخی نیز براساس استاندارد IEC60300  و با […]

ممیزی نت

چگونه ممیزی نت را در سازمان انجام دهیم؟