روانکاری lubricating-pm

روانکاری مناسب

برای روانکاری مناسب این پنج کار مناسب را انجام دهید!

 

منبع: The roadmap of total lubrication

ترجمه آزاد: سید مجتبی حسنیان

برای روانکاری مناسب این پنج کار مناسب را انجام دهید:

1-     روانکار مناسب:

اولین توصیه استفاده از روانکار مناسب است. توصیه شده است از کدهای رنگ روانکاری استفاده گردد تا اشتباه در انتخاب روانکار بوجود نیاید. همچنین توصیه اکید است که روانکارها را به هیچ عنوان با یکدیگر مخلوط نکنید.

2-     زمان مناسب:

زمانبندی روانکاری را جابجا نکنید. عموماً روانکاری ها در برنامه PM طبق زمانبندی مشخص دیده شده است. یا اگر توسط اپراتورها انجام می گیرد اطمینان پیدا کنید که در زمان مناسب انجام می گیرد.

3-     مکان مناسب:

محلی که برای روانکاری انتخاب می شود باید به صورت دقیق مشخص باشد. قبل از روانکاری تگ جانمایی و محل دقیق روانکاری باید چک گردد.

4-     میزان مناسب:

مقدار روانکار باید به اندازه باشد. استفاده بیش از حد از گریس و روانسازها خود باعث مشکلات در تجهیز می گردد. همچنین استفاده از پیمانه های مناسب برای برداشتن روانکار و یا گریس کاری توصیه می گردد. گیج های نشاندهنده میزان روغن در مخزن و یا گریس پمپ باید درست و با دقت کار کنند.

5-     روش مناسب:

استفاده از روش مناسب روانکاری و آموزش پرسنل برای این کار توصیه می گردد. دستورالعمل های روانکاری باید دقیق باشد و اطمینان یابید از این دستورالعمل ها در عمل نیز استفاده می گردد.

 روانکاری مناسب mpedia.ir

 

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.

 

روانکاری مبتنی بر قابلیت اطمینان

فاز اول در روانکاری مبتنی بر قابلیت اطمینان

روانکاری مبتنی بر قابلیت اطمینان دانشنامه نت

 

بررسی جزء به جزء/هدف گذاری جامع (فاز 1 برنامه روانکاری مبتنی بر قابلیت اطمینان) :  

روند اجرای برنامه RCL شامل یک سری ممیزی می باشد که به عنوان یک برنامه تجزیه و تحلیل یا ارزیابی وضعیت در نظر گرفته می شود. این ممیزی از این بابت صورت می گیرد تا بتوان تفاوت بین یک عمل روتین که هم اکنون انجام می شود با یک برنامه در حد کلاس جهانی یا بهترین شیوه صنعتی را مشخص نمود. در برآورد  کلی، 9 تقسیم بندی کلی برای اجرای برنامه RCL بدست مطابق شکل شماره (1) آمده است.

 RCL

شکل شماره (1): اجزای 9 گانه ممیزی سیستم روانکاری

علاوه بر این دسته بندی، با زبان ساده تر و به صورت موردی برای روانکاری، اغلب می توان به صورت زیر تقسیم بندی را بیان نمود :

  • انتخاب و استفاده از روش های مشخص برای روانکاری
  • آزمایش های کنترل آلودگی
  • روانکاری با گریس یا کاربرد آن
  • روانکاری با روغن و یا کاربرد آن
  • بازدید های روتین
  • روش های نمونه برداری روغن
  • میزان تست نمونه روغن
  • ذخیره و استفاده از روان کننده
  • معیارهای اندازه گیری

ابتدا اطلاعات مناسب توسط نیروهای مشاور برنامه جهت مشخص کردن اختلاف برنامه و تعیین یک طرح کلی برای بهبود بیشتر جمع آوری و تکمیل می گردد. ارزیابی فرآیند ها این امکان را به مشاور و نیروهای برنامه ریزی می دهد تا تشخیص دهند که از چه جهتی بر روی برنامه طراحی متمرکز شوند. فاز یک معمولاً شامل عملیاتی برای توسعه اهداف برنامه، شرح کار و خط مشی برنامه می‌باشد.

این برنامه را در پست های آینده تشریح خواهیم کرد.

منبع: Allied Reliability Group

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.