pf

چندی پیش در جلسه ای که با یکی از تیم های  نرم افزاری مطرح نت در ایران داشتیم با واژه جدیدی در نرم افزار ایشان برخورد کردیم: “نت دقیق”. چندی که با هم صحبت کردیم مشخص شد منظورشان همان نت مبتنی بر پایش وضعیت می باشد. پذیرفتند که نام این بخش از نرم افزارشان را اصلاح کرده و CBM بگذارند که علمی تر باشد. دو هفته ای از آن جلسه نگذشته بود که به  منحنی بالایی برخورد کردم که در آن از نت دقیق گفته بود!

با جستجو این واژه “Precision Maintenance” در اینترنت به مطالب جذابی در زمینه مدیریت نت و قابلیت اطمینان رسیدم.

 

نظرتان در ارتباط با این منحنی چیست؟

و سوال دوم: آیا به امکان وقوع پدیده مرگ و میر نوزادان بر روی تجهیزات اعتقاد دارید؟

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.