Maintenance Outsourcing

در بازدید از شرکت ها و کارخانه های مختلف، یکی از دغدغه های تمام مدیران نت و مدیران ارشد، مساله برونسپاری بوده است. این موضوع صرفاً در ایران نیست چرا که با تماس با فعالان نگهداری و تعمیرات در خارج از کشور مشاهده می شود آنها نیز همین دغدغه را دارند. برخلاف توصیه های اکید به برونسپاری، خیلی از مهندسین نگهداری و تعمیرات در خارج از ایران نیز توصیه به In-house  انجام دادن فعالیت های نت دارند تا outsource  کردن آنها، چرا که در برونسپاری موفق نبوده اند. در حقیقت رفتن به سمت برونسپاری اگر هوشیارانه نباشد، بهتر است انجام نگیرد.

در آینده در ارتباط با عارضه یابی برونسپاری و نحوه برونسپاری موفق پست هایی را در سایت دانشنامه نت خواهیم گذاشت.

در این پست به اولین قدم در ارتباط با برونسپاری نت اشاره می کنیم. این جدول به میزان آمادگی سازمان برای برونسپاری کردن فعالیت های نت اشاره دارد که آقای Ben Stevens برای بنده ایمیل کرده اند و بعد از ترجمه در اختیار شما قرار گرفته است.

M outsourcing-mpedia.ir

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.