علاقه مندان جدی حوزه نگهداری و تعمیرات این دو واژه را زیاد می شنوند. دو حرف اول ایندو RC است ولی مخفف دو کلمه کاملاً متفاوت می باشند.

RCM RCFA

هدف از آوردن این دو کنار یکدیگر بررسی مختصر این دو روش و تفاوت های ماهیتی آنهاست.

 در RCFA به دنبال تحلیل خرابی اجزاء تجهیز و ماشین آلات هستیم، به دنبال کشف علل ریشه ای این خرابی و تعریف اقدامات موثر جهت رفع این علل ریشه ای.

در RCM به دنبال انتخاب فعالیت نت مناسب مبتنی بر قابلیت اطمینان مورد انتظار از سیستم هستیم تا اثرات خرابی را کاهش و حذف نمائیم.

در هر دو روش روی سابقه خرابی تجهیزات کار می کنیم. RCFA تاکید روی علل دارد و RCM تاکید روی اثر دارد.

استقرار RCM یک کار زمانبر و نیازمند حساسیت های خاصی به لحاظ سیستمی است، نیازمند منابع بیشتری به لحاظ نفر ساعت و با دید تحلیلی مقادیر داده های فراوان نیز می باشد، ولی در RCFA به دنبال علت ریشه ای بااستفاده از متد های مختلف و جداول و نمودارهای خاص در کمترین زمان ممکن هستیم.

RCM منجر به یک برنامه می شود، خروجی آن نت ناب خواهد بود و بالتبع افزایش دقت در برنامه ریزی و زمانبندی را نیز داریم. در RCFA تاکید بر خرابی تجهیز و جلوگیری از تکرار آن خرابی و در برخی تحلیل ها حذف ریشه ای علت بالقوه خرابی مد نظر ماست. RCFA تنها به رفع مشکل البته ریشه ای می پردازد!

RCM در خیلی از جاها می تواند از RCFA برای پیدا کردن ریشه خرابی ها استفاده کند. رفع این خرابی ها که عمدتاً علل پنهان و مزمن دارند، باعث افزایشی بهره وری سیستم و بالتبع ارتقا و بهبود RCM خواهد شد. RCFA با سرعت! این خرابی ها را کاهش می دهد.

با استقرار RCM و RCFA هم اثرات خرابی و هم علت های خرابی (بالقوه و بافعل) از بین خواهد رفت.

RCFA را شروع کنید چون ساده  است و بی درد سر، بازگشت سرمایه سریع دارد برای تطمیع مدیریت! در کنارش وقتی تیم شما به پختگی کافی رسید به دنبال RCM باشید، با صبر و حوصله. اثراتش را در سازمانتان مشاهده خواهید کرد.

 

این مطلب را با ذکر منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک (www.mpedia.ir) می توانید بازنشر دهید.