عمر سیستم نت بهره ور فراگیر به بیش از سی سال می گذرد، ویرایش سوم در مقایسه با اولین ورژن از پنج اصل به هشت اصل تغییر یافته است. این ویرایش توسط آقای تی سوزوکی مشهور شده است. نمودار زیر توسط سایت دانشنامه نت تهیه شده و در اختیار خوانندگان محترم قرار می گیرد.

TPM

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.