آنالیز نلمز

روش نلمز در RCFA

توضیحی پیرامون روش نلمز در آنالیز علل ریشه ای خرابی

Nelmz-Mpedia.ir

روش آقای رابرت نلمز منطبق بر تئوری دومینو می باشد. بدین صورت که خرابی یا سانحه به مثابه یک فیلم نگاه میشود. منتها از آخر به اول و در آن به دنبال دلایلی هستیم که در پایان موجب بروز اتفاق مورد نظر می شوند. روش نلمز در تحلیل خرابی ها بسیار کاربردی است و می توان در سوانح نیز به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

در این روش 4 لایه علل وقوع مورد بررسی قرار می گیرد:

1- علل فیزیکی

2- علل انسانی

3- علل پنهان

4- علت اصلی

در روشهای معمولی آنالیز سانحه دو مرحله علل فیزیکی و انسانی موردواکاوی قرار میگیرد، اما در همین جا متوقف می شویم و جلوتر نمیرویم. در ریشه یابی علل در رده های مختلف از فهرست دلایل زیر می توان استفاده کرد:

1- ریشه های فیزیکی : بار اضافی،

فرسودگی و خستگی ناشی از عوامل حرارتی و مکانیکی،
نابالانسی
خوردگی و فرسایش
تاثیرات جوی
کیفیت نامناسب وسیله حمل و نقلی
2- ریشه های انسانی:

فراموشی
اشتباه در انتخاب اجزا
خطا در تست
نادیده گرفتن عیوب و پذیرفتن مشکلات
اطلاعات ناکافی پرسنل
3- ریشه های پنهان:

عدم مالکیت
خشنودی از خود
ارتباطات ضعیف
شغل نامطلوب
فقدان یا نقص رویه های دستورالعمل
عدم آموزش
فقدان مشخصات فنی
محرک های ناگهانی
ابزار نامناسب
اولویت بندی اشتباه
در پست‌‌های آینده مطالب بیشتری در رابطه با روش نلمز خواهیم نوشت.

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.