برونسپاری نگهداری و تعمیرات (Maintenance Outsourcing)

برونسپاری و پیمانکاری نت

کاربردهای برونسپاری و پیمانکاری در نگهداری و تعمیرات

images

 

با گذاشتن پست تفاوت برونسپاری و پیمانکاری برخی از دوستان تماس گرفته و خواستار مثال و توضیح بیشتر در این باره شدند.

جدا از تعریف این دو واژه در نهایت در هر کدام چه برونسپاری و چه پیمانکاری، طرف دومی وجود دارد و طی یک قرارداد کار را برای شما انجام می دهد، در هر سه مرحله برنامه ریزی، اجرا و کنترل برونسپاری مهم عارضه یابی این مراحل و درست گام برداشتن است که در این زمینه بیشتر مطلب خواهیم گذاشت.

در شکل زیر سعی شده است برخی کاربرد‌های برونسپاری و پیمانکاری در نگهداری و تعمیرات آورده شود، موارد 1 و 2 بیشتر به پیمانکاری نزدیک تر است و موارد 3، 4 و مخصوصاً 5 به برونسپاری نزدیک تر است.

mpedia.ir

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.

برونسپاری نت

تفاوت پیمانکاری نت و برونسپاری نت؟

images

در ترمینولوژی واگذاری فعالیت‌های سازمان به بیرون دو واژه پرکاربرد وجود دارد، یکی برونسپاری و دیگری پیمانکاری.

مرسوم است که ایندو را معادل یکدیگر در نظر میگیرند در حالیکه با یکدیگر تفاوت دارند. در برونسپاری تجدید ساختار یک سری فعالیت های ویژه با استفاده از منابع بیرون از سازمان که توانمندی های ویژه ای را دارا می‌باشند صورت می پذیرد. در حالیکه در پیمانکاری قسمتی از فعالیت های سازمان با کمک پیمانکار انجام می‌شود و تجدید ساختار صورت نمیگیرد.

معمولاً در برونسپاری، فعالیت‌ها دائمی و بلند مدت می باشد در حالیکه روابط پیمانکاری مقطعی است. معمولاً خدمات پیمانکاری خیلی تخصصی است و متخصص انجام آن در سازمان وجود ندارد و یا اینکه چون نیاز به تجهیزات گرانقیمت برای انجام آن دارد، انجام آن در درون سازمان مقرون به صرفه نیست.

به صورت کلی برای درک تفاوت به کلیدواژه تجدید ساختار دقت کنید، تفاوت در همین کلیدواژه نهفته است.

پست های بیشتری را درباره این موضوع در آینده خواهیم گذاشت.

پست کاربردهای برونسپاری و پیمانکاری در نت بیشتر در درک این دو واژه کمک خواهد کرد.

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.

برونسپاری در نگهداری و تعمیرات

اولین قدم در برونسپاری نگهداری و تعمیرات (Maintenance Outsourcing)