هزینه های نگهداری و تعمیرات maintenance-cost

آنالیز بهایابی بر مینای فعالیت

تخصیص هزینه به فعالیت ها در آنالیز بهایابی بر مبنای فعالیت ABC چگونه است؟

تخصیص هزینه به فعالیت ها در آنالیز بهایابی بر مینای فعالیت Activity Based Costing چگونه است؟

این مطلب بر گرفته از مقاله ای ارائه شده در دهمین کنفرانس نت توسط اینجانب می باشد.

1-    تخصیص هزینه ها به فعالیت ها

شرکت ها هزینه های خود را در حسابداری مالی در حساب های مشخصی با عنوان منبع هزینه ثبت می نمایند. منبع هزینه یک عنصر اقتصادی است که وجودش برای انجام فعالیت لازم است یا مصرف شده است. مانند دستمزد، ملزومات و سایر هزینه ها. در واقع هزینه ها بر اساس ماهیت خود در حسابداری مالی ثبت می شوند و به سه طبقه قابل تقسیم خواهند بود:

 • هزینه هایی که مستقیما قابل ردیابی به فعالیت ها می باشند.
 • هزینه هایی که با مبانی خاصی قابل ردیابی به فعالیت ها می باشند.
 • هزینه هایی که قابل ردیابی به فعالیت ها نبوده و برای تخصیص آنها می توان متناسب و یا مشابه هزینه ها نوع دوم عمل نمود.

برای هزینه هایی که مستقیما قابل ردیابی هستند همانند روش های سنتی بهایابی عمل می شود. ثبت هزینه‏ها براساس ماهیت و به مرکز هزینه مربوطه در حسابداری مالی کمک شایانی به تخصیص این هزینه ها به فعالیت ها خواهد نمود. برای هزینه هایی از جنس نوع دوم، میبایست از محرک های هزینه مصرف منابع برای تخصیص به فعالیت ها استفاده نمود. محرک منابع در واقع موجب ایجاد ارتباط بین منابع مصرف شده و فعالیت های انجام گرفته می شود. در انتخاب محرک‏ها باید به سه عامل توجه داشت:

 • هزینه تعیین محرک: فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای محرک چه میزان ساده یا پیچیده است و هزینه تهیه آن قابل توجیه می باشد.
 • همبستگی: مصرف واقعی فعالیت با مصرفی که محرک فعالیت نشان می دهد چقدر همبستگی دارد.
 • اثر رفتاری: محرک فعالیت چه رفتاری را موجب می شود.

 

2-    تخصیص هزینه فعالیت‌های پشتیبان به فعالیت‌های اصلی

فعالیت ها به دو دسته فعالیت‏های اصلی و فعالیت‏های فرعی یا پشتیبان تقسیم می شود. در واقع انجام فعالیت های اصلی مستلزم انجام فعالیت های فرعی بوده، لذا برای تعیین بهای واقعی فعالیت های اصلی می‎بایست مصرف فعالیت های فرعی توسط فعالیت های اصلی از طریق مبانی مشخصی استفاده شود. نکته ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار داد این است که فعالیت‏های فرعی صرفا توسط فعالیت های اصلی مصرف نمی شوند، بلکه ممکن است توسط سایر فعالیت‏های فرعی نیز مورد استفاده قرار گیرند.  فعالیت‌های حوزه نگهداری وتعمیرات عمدتاً جزء فعالیت‌های اصلی قرار می‌گیرد.

 این فعالیت‌ها شامل موارد زیر می شود:

 • نظارت بر فعالیت‌های برونسپاری شده
 • بررسی موضوع درخواست کار
 • انجام فعالیت‌های EM، PM، CM، GE و GS

 

 فعالیت‌های فرعی در نگهداری و تعمیرات شامل موارد زیر می‌گردد:

 • استانداردسازی عملیات نگهداری وتعمیرات (مهندسی نت)
 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 • ممیزی نت
 • عملیات پشتیبانی نگهداری و تعمیرات

در ارتباط با هزینه یابی (بهایابی) بر مبنای فعالیت (ABC) در نت در پست های آینده صحبت خواهیم کرد.

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.

رابطه هزینه های نت با میزان قابلیت اطمینان

رابطه هزینه های نت با میزان قابلیت اطمینان