کدام معیارها، شاخص های کلیدیِ عملکرد هستند؟

   بسیاری از سازمان ها طیفی گسترده از معیارها را اندازه گیری و پایش می کنند که تصور می‌کنند شاخص های کلیدیِ عملکرد هستند، در حالی که تأثیرِ KPI_CRMکمی بر اهدافِ استراتژیکِ سازمان یا ارتباط کمی با سایر بخش های آن دارند. این در حالی است که ممکن است آن معیارها  هدفِ تنها یک واحد یا دستگاه باشد، ولی نباید به عنوان شاخص های کلیدیِ عملکرد تصور شوند.  شاخص های کلیدی عملکرد باید از بالاترین سطحِ سازمان آغاز شود و برای سازمان و سهامداران، دیدِ روشنی نسبت به عملکردِ بخش های مهمِ کسب و کار ایجاد کند.
  به عبارت دیگر شاخص های کلیدیِ عملکرد (KPIs) در واقع اندازه گیری آن چهار یا پنج عاملی است که برای کسب موفقیتِ یک سازمان در سطحِ استراتژیک حیاتی هستند. اگر یک سازمان در دستیابی به سطحی مطلوب برای این معیارها موفق باشد، در رسیدن به جایگاهِ مطلوب در بازار یا فضای خدمات نیز موفق خواهد بود.

kpi2
آیا شاخص هایی که به عنوان شاخص کلیدی عملکردی در سازمانتان پایش می کنید، روند موفقیت سازمان را بازگو می کند؟

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.

ماتریس TOWS

آیا ماتریس TOWS همان ماتریس SWOT است؟

همانطور که در پست های قبل اشاره شده آنالیز SWOT که یکی از 10 ابزار و مفهوم کلیدی مدیریت است و از کارآمدترین ابزارها در شناسایی شرایط داخلی و بیرونی سازمان است. TOWS در واقع ترکیب دیگری از کلمات نقاط قوت ، نقاط قابل توسعه (ضعف) ، فرصتها  و تهدیدها است و ابزاری کاربردی در تدوین استراتژی است. شکل زیر نحوه تشکیل ماتریس TOWS را نشان می­دهد.

tows

پست های قبلی:

آنالیز SWOT چیست و چه کمکی به ما می کند؟

چگونه آنالیز SWOT را انجام دهیم؟

نقشه راه

گام های تهیه نقشه راه پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی با رویکرد مدیریت استراتژیک

هنگامی که سازمان قصد پیاده سازی مدیریت نگهداری و تعمیرات، مدیریت دارایی ها و یا هر پروژه تحولی را دارد، در اولین مرحله درگیر برنامه ریزی می­شوند تا تعیین کنند چگونه به آینده مطلوب دست پیدا کنند و لازم است با استفاده از روش سیستماتیک این امر انجام گیرد تا دسترسی به اهداف و چشم انداز مد نظر سازمان تضمین گردد، بنابراین، برنامه ریزی و تهیه نقشه راه یک قدم حیاتی در پیاده سازی می باشد شکل زیر مدل گام به گام تهیه نقشه راه را نشان میدهد:

roadmap

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات زمستان 94

شرکت مهندسین مشاور بهره وران نگهداری و تعمیرات وارنا در نظر دارد برای فصل زمستان دوره های آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات را برگزار نماید، این دوره ها به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر است که امکان برگزاری این دوره ها در محل شرکت های متقاضی نیز وجود دارد.دوره های نگهداری و تعمیرات RCA دانشنامه نت LCC چرخه عمر دانشنامه نت ISO55000 دانشنامه نت OEE دانشنامه نت OCM دانشنامه نت TPM دانشنامه نت

OEE دانشنامه نتآموزش و انگیزش در نت دانشنامه نت

فرهنگ سازی در نت دانشنامه نت آنالیز روغن در دانشنامه نت RCM در دانشنامه نت

02188310497
استراتژی پیاده سازی نت

آیا استراتژی پیاده سازی نت در سازمان شما ساده، عمیق، بی رحم و عریان است؟

فرهنگ وبستر (Webster) استراتژی را، علم و هنر به کارگیری نیروهای جنگجو برای محافظت و نجات امکانات در جنگ تعریف می کند. بنابراین اگر استراتژی برای پیروزی در رقابت است، باید به گونه ای تدوین شود که قابل درک، اثرگذار، شفاف و قابل پیاده سازی باشد.

 strategy

استراتژی را باید پرسنل سازمان، یعنی آدم ها، اجرا کنند، پس باید به گونه ای باشد که قابل فهم باشد تا همه متوجه شوند چه مسیری را انتخاب کرده ایم، از چه مسایلی صرف نطر کرده ایم، تا بتوانند آنرا پیاده سازی کنند. [استراتژی ساده باشد] استراتژی باید بتواند موجب دستیابی به اهداف و چشم انداز پیاده سازی نت باشد. [استراتژی عمیق باشد] در تدوین استراتژی همواره چالش بزرگی در انتخاب وجود دارد. برای انتخاب استراتژی با شهامت و سنگدلی، باید ایده هایی کنار گذاشته شوند. [استراتژی بی رحم است] استراتژی باید آنقدر کوتاه و واضح باشد که نشود ابهام را پشت لفاظی پنهات کرد. [استراتژی عریان است]

آیا شما جهت پیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمان خود، استراتژی پیاده سازی خود را با توجه به این اصول تدوین کرده اید؟

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.

نظام آراستگی محیط کار 5S

گام پاکیزه سازی در نظام آراستگی محیط کار 5S

5S_Shine-mpedia.ir

 

در پست های پیشین گام ساماندهی و نظم و آراستگی را بررسی کردیم. در این پست به بررسی و راهنمای اجرای گام به گام پاکیزگی در محیط کارگاهی را بررسی می کنیم.

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.

پاکیزه سازی در زبان های ژاپنی و انگلیسی به معنای زیر می باشد.

توضیح

انگلیسی

معنی

ژاپنی

تمیزکردن محیط کار و ابزار توسط خود کارکنان

Shine

پاکیزه سازی

Seiso

 

 

 

 

 

در جدول زیر نیز چک لیست و راهنمای اجرای پاکیزه سازی را ملاحظه می فرمائید.


هدف: برقراری یک محیط پاکیزه و ایمن

چک لیست پیاده سازی پاکیزه سازی

راهنمای اجرای گام به گام پاکیزه سازی

– قبل از اجرای پاکیزه سازی، ازمحل کار عکس بگیرید.

– یک روش بازرسی یکسان کنترل پیشرفت کار را طراحی کنید.

– پاکیزگی را به صورت گروهی به کارکنان توضیح داده و اهداف آن را تعیین کنید

– کارکنان را به بازبینی و ارزیابی محل کار خود عادت دهید.

– کار را با تمیزکاری وحذف عیوب کوچک شروع کنید.

– تا زمان اجرای کامل وظایف پاکیزه سازی، با تمامی کارکنان از محل کار بازرسی هایی را انجام دهید.

– لیست کاملی از محل هایی که باید تمیزکاری شوند تهیه و به تایید مدیریت برسانید.

– وظایف بازرسی چک لیست پاکیزه سازی را تهیه کنید.

– در محل کار به مقدار کافی مواد تمیزکننده داشته باشید.

– مسئولیت پاکیزه سازی و خود ارزیابی را به تمام کارکنان توضیح دهید.

– وظایف پاکیزه سازی را در میان تمام پرسنل به صورت چرخشی زمانبندی کنید.

– تقویم روزهاو زمان های پاکیزه سازی را در کارگاه نصب نمایید.

– برای تیم 5s سرپرستی را مشخص کنید تا بر مراحل اجرای پاکیزه سازی نظارت داشته باشد.

– برای پاسخ  به سوالات و حل مسائل پاکیزه سازی در دسترس باشید.

– روی اجرای وظایف اولیه و مهم پاکیزه سازی تمرکز بیشتری کنید.

– کارکنان وظایف پاکیزه سازی را در زمان اضافه کاری انجام دهند.

– در حین بازرسی چک لیست های مرتبط با پاکیزه  سازی را پر کنید.

– وظایف زمانبندی را ثبت کرده و از محل کار عکس بگیرید.

1 . اقدامات مقدماتی پاکیزه سازی

الف) کثیفی های مشهود در محیط کارگاه را برطرف کنید.

ب) زباله ها وخاکروبه ها را به صورت منظم  دفع کنید.

ج) لیستی از مواد آلوده کننده را جهت تفکیک و برطرف سازی تهیه کنید.

د) لیستی از محل هایی که باید روزانه چک شود تهیه نمایید.

2 . اجرای پاکیزه سازی

الف) حلال های غیر مضر را طبق دستورالعمل تهیه نمایید.

ب) مواد تمیزکننده را به درستی نگهداری نمایید.

ج) افرادی را جهت نگهداری مواد وتجهیزات مشخص نمایید.

د) اطمینان پیدا کنید از اینکه مواد تمیز کننده در دسترس خواهند بود.

3 . تقویم پاکیزگی

الف) تقویمی با تاریخ ها و زمان های کاری مشخص شده تهیه نمایید.

ب) جهت حذف تداخل های کاری، تاریخ ها و زمان های اجرای وظایف را به صورت چرخشی زمانبندی نمایید.

ج) برای آموزش کارکنان برنامه مناسبی داشته باشید.

د) چک لیست وظایف کاری کارکنان را تهیه کنید.

ه) تقویم را در محل کار نصب کنید تا به عنوان مرجع استفاده شود.