ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات

نمونه گزارش استاندارد ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات

نمونه گزارش استاندارد ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات

واژه ممیزی نگهداری و تعمیرات و یا آدیت نت واژه های آشنا در حوزه نگهداری و تعمیرات است. مخصوصاً در چند سال اخیر ممیزی نت و تهیه نقشه راه به عنوان اولین گام مشاوره و پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های نگهداری و تعمیرات شناخته شده است و در پروپوزال های مشاوره نت ارائه می گردد.

ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات

ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات

مدل های مورد استفاده در ممیزی و ارزیابی نت

مدل های مختلفی برای ممیزی نت وجود دارد و معمولاً مشاوران نت هرکدام چک لیست های ممیزی مربوط به خود را دارند و بر آن اساس ممیزی را انجام می دهند. این مدل ها تحت عنوان مدل های تعالی شناخته شده است و بعضاً در دنیا بر آن اساس جایزه نیز تعیین شده است. مدل جان کمبل (آپتایم)، مدل تری وایرمن، مدل المنت های آپتایم (که اخیراً نیز بروزآوری و توسعه داده شده است)، مدل جوایز مختلف موجود مانند مدل جایزه PM موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن، مدل موسسه IMRT در کشور استرالیا، مدل جایزه PM هندوستان، چهاچوب نت بر اساس مدل پروفسور کرسپومارکز بسیار شهرت دارند. همچنین مدل هایی توسط مشاورین داخلی توسعه داده شده است و معمولاً از مدل هایی که ذکر گردید و همچنین مدل تعالی سازمانی EFQM و یا جایزه دمینگ و یا جایزه مالکوم بالدریج آمریکا الهام گرفته شده است.

تفاوت ممیزی و ارزیابی و بازرسی

تا کنون زیاد تفاوتی بین ممیزی و ارزیابی قایل نبودیم ولی واقعیت این است که مدلهایی که در بالا ذکر گردید برای ارزیابی است و فراتر از ممیزی می باشد. در ارزیابی موضوع یادگیری بولد است و شما را با استاندارد خاصی مقایسه نمی کنند. در حوزه تعالی سازمانی نیز به همین دلیل از واژه ارزیابی (Assessment) و خود ارزیابی (Self-assessment) استفاده می شود تا ممیزی (Auditing) و این واژه به مفهوم مد نظر ما نزدیک تر است.

یکی از سوالاتی که اغلب پرسیده می شود “چه تفاوتی بین ارزیابی و ممیزی وجود دارد؟” تفاوت از هرکدام از آنها ناشی می شود!

در ممیزی، ما یک استاندارد داریم و توضیحی درباره اینکه هر فعالیتی باید چگونه انجام شود (معمولا یک فرایند یا روش). ممیزی تجویزی می باشد و این که کارها چطور باید انجام شوند. ممیزها ابتدا فرایند را چک می کنند که آیا مطابق استاندارد می باشد و در مرحله بعد، آیا اپراتورها مطابق استاندارد عمل می کنند؟. بنابراین یک ممیز چک می کند که آیا افراد آنچه که به آنها گفته شده است را انجام می دهند یا خیر.

در ارزیابی هیچ گونه استانداردی وجود ندارد و این خلا با یکسری از مفاهیم و اصول جایگزین شده است که میتواند مدل های تعالی که در بالا ذکر گردید باشد. مدل تعالی نت خروجی های مطلوب را برای واحد نت و حتی سازمان توصیف می کند، اما اینکه سازمان چطور به آن دست پیدا کند را مشخص نمی کند؛ تصمیم گیری بر عهده سازمان می باشد هرچند می توانند به معرفی ابزارهای تعالی نت نیز در گزارش نهایی اشاره کرد. بنابرین هدف ارزیابی یادگیری می باشد.

در واقع کار ممیزی کسب اطمینانی است که از تطابق شواهد بدست آمده با معیارهای ممیزی بدست می آید. تفاوت ممیزی با بازرسی (Inspection) نیز از همین جا ناشی می شود. بازرس بدون اطلاع قبلی و برای دیدن عدم انطباق ها می آید در صورتی که مسئول ممیزی (Auditor) با برنامه قبلی و برای دیدن انطباق ها اقدام به انجام ممیزی می کند که در مسیر بررسی انطباق ها امکان دارد عدم انطباقی نیز مشاهده شود. به بیان دیگر مسئول ممیزی با دید مثبت اقدام به انجام ممیزی میکند.

شواهد ممیزی سوابق و اطلاعاتی هستند که به معیارهای ممیزی مربوط و قابل تصدیق باشند و از طریق بررسی مدارک با بررسی محیط کار، مصاحبه با افراد (ممیزی شونده) و سوابق کاری بدست می آید.

چگونگی انجام ممیزی به این شکل است که شواهد را جمع آوری می کنند و آنها را با معیار های ممیزی تطبیق می دهند. لازم به یادآوری است که کار ممیزی براساس نمونه گیری انجام می شود و این یکی از تفاوتهای اصلی بین ممیزی (Auditing) و بازرسی(Inspection) است. بدین ترتیب که ممیز به علت گستردگی کار و زمان محدود، قادر به کنترل کردن تمامی فرآیندهای مورد نظر ممیزی یا دستورالعملها نیست و در نتیجه باید نتایج را براساس نمونه های گرفته شده بدست آورد. به همین خاطر است که مسئول ممیزی باید از قدرت قضاوت و از استقلال فکری بالایی بــرخوردار باشد تا بتواند نتایج درست را برداشت کند.

    پس از اجرای ممیزی گزارش ممیزی آماده مــی شود و در پایان کار، تیم های ممیزی جمع می شوند و در جلسه ای گـــزارش نهایــی ممیـــزی، فرم اقدام اصلاحی (در صورت لزوم) و عدم انطباقها برای ارائه در جلسه بازنگری مدیریت آماده می شود. نقشه راه بهبود می تواند تهیه شده و مسیر بهبود سیستم های نگهداری و تعمیرات برای سال های آتی نیز می تواند از همین جا روشن گردد.

ممیزی:

  1. با هدف مقایسه وضعیت شرکت با استاندارد انجام می شود.
  2. تمرکز اصلی در ممیزی، بر انجام فعالیت ها مطابق استاندارد و اقدامات اصلاحی است.
  3. سابقه ای برای سیستم مدیرِیت کیفیت سازمان است.
  4. در رابطه با ایجاد انگیزه در پرسنل دارای هدف مشخصی نیست.

ارزیابی:

  1. وضعیت سازمان در مقایسه با معیار های مدل مشخص می شود.
  2. تمرکز اصلی آن بر شناسایی نقاط قوت و نواحی قابل بهبود می باشد.
  3. در بررسی ها هم به سوابق و هم به برنامه های آینده توجه دارد.
  4. در ایجاد انگیزه مشارکت در پرسنل بسیار مفید است.
ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات

ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات

دانلود رایگان نمونه گزارش ممیزی نگهداری و تعمیرات

نمونه گزارش ممیزی نگهداری و تعمیرات که توسط موسسه LRS (Lifetime reliability solution) تهیه شده است به پیوست قابل دانلود است. در این گزارش البته پیوست های خود گزارش آورده نشده است. در بخش نام کمپانی می توانید از نام شرکت خودتان استفاده کنید و از آن بهره برداری کنید. در صفحه ششم این گزارش جدول ارزیابی مورد استفاده شرکت LRS آورده شده است که بسیار کاربردی و کامل تهیه شده است. اعداد و شاخص ها و نمودارهای بکاررفته در این گزارش همه به عنوان نمونه آورده شده است و اعداد آن واقعی نیست و شما باید اعداد و شاخص ها و نمودارهای خودتان را جایگزین نمائید. این گزارش به زبان انگلیسی است و از لینک زیر قابل دانلود است.

گزارش ممیزی نت

ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات

ممیزی و ارزیابی نگهداری و تعمیرات

دانلود رایگان کتاب «نگهداری و تعمیرات پیش بینانه پمپھا با پایش وضعیت»

نگهداری و تعمیرات پیش بینانه پمپھا با پایش وضعیت

 تألیف: Raymond S.Beebe ترجمه: غلامرضاکاظمی نشر : 1393 

 

کتاب نگهداری و تعمیرات پیش بینانه پمپھا

کتاب نگهداری و تعمیرات پیش بینانه پمپھا

کتاب «نگهداری و تعمیرات پیش بینانه پمپھا با پایش وضعیت» توسط آقای «ریموند اس بیبه» تهیه شده است. ترجمه این کتاب را مهندس فرهیخته آقای غلامرضا کاظمی در سال 1393 انجام دادند و آن را نیز به صورت الکترونیکی منتشر کردند. این کتاب الکترونیکی را ایشان از طریق سایت ام پدیا منتشر و در اختیار علاقه مندان نگهداری و تعمیرات قرار داده است.

لیست فصل های این کتاب  ارزشمند «نگهداری و تعمیرات پیش بینانه پمپھا با پایش وضعیت» در ادامه آمده است.

 فصل اول:  پایش وضعیت و سهم آن در نگهداری و تعمیرات (نت)

فصل دوم:  عملکرد پمپ و اثر سایش

فصل سوم:  آنالیز عملکرد و تست پمپها برای مراقبت وضعیت

فصل چهارم: آنالیز عملکرد و کاربرد آن برای بهینه کردن زمان تعمیرات اساسی

فصل پنجم:  روش های دیگر آنالیز عملکرد برای پایش وضعیت پمپ

فصل ششم:  آنالیز ارتعاش پمپ‌ها پایه

فصل هفتم:  آنالیز ارتعاش پمپ‌ها متدهای پیشرفته

فصل هشتم:  دیگر استفادههای اطلاعات پایش وضعیت

فصل نهم:  روشهای دیگر مراقبت وضعیت

فصل دهم:  پمپهای جابجایی مثبت

فصل یازدهم:  موردکاوی در پایش وضعیت پمپها

این کتاب را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود کنید

 در فصل اول کتاب نگهداری و تعمیرات پیش بینانه پمپھا آمده است:

هدف نت

هدف بنیادی نت در هر تجارتی فراهم کردن ظرفیت لازم برای تولید در پایینترین قیمت است. باید کارکرد نت را از نقطه نظر قابلیت اطمینان سنجید، نه به عنوان کارکردی تعمیراتی.

“تولید” دلیل وجود هر سازمانی است. تولید برای کارخانه های تولیدی یا فرآیندی آشکار است، اما سازمانهای دیگری نظیرساختمان سازی، بیمارستان، ارتش و حمل و نقل، نیاز به اندازهگیری خروجی یا بهبود موثر خاص خودشان دارند یعنی همان شاخصهای کلیدی عملکرد  (KPI) کار نت عبارتست از تعویض ماشین اصلی یا ارتقا آن، که اغلب واقعا پروژه های کاری اصلی به شمار میروند.

قابلیت اطمینان آنچه ماشین باید انجام بدهد  در وقتی که لازم است را اندازه گیری میکند.  از نظر آماری، قابلیت اطمینان احتمالی است که ماشین آنچنانکه برای دوره زمانی مورد نظر لازم است در خط تولید باقی بماند که تابعی از طراحی ماشین،  مواد اولیه مورد استفاده، کیفیت طراحی، کیفیت ساخت و فلسفه نت است.

قابلیت اطمینان بالاتر، هزینه بالاتر ساخت ماشین و احتمالا هزینه بالاتر نگهداشت آن در سرویس را به دنبال خواهد داشت اما نقطه بهینه مشخصی وجود دارد. کوتاه سخن اینکه، قابلیت اطمینان پایینتر یعنی افزایش هزینه تولید، یا ناتوانی در رسیدن به تقاضای مورد نیاز، مگر با هزینه بیشتر.   به عبارت دیگر، با افزایش قابلیت اطمینان و در نهایت تولید و با به تعویق انداختن هزینه های اصلی کارخانه در نهایت میتوان به صرفه جویی رسید.

میتوان هدف بنیادی نت را به عنوان مشارکت در رسیدن به تولید و اهداف سودمند سازمان با نگهداشت قابلیت اطمینان در سطح مطلوب، به همراه ایمنی نفرات و کارخانه بیان کرد. نت ابزار استراتژیکی برای تجارت تا رسیدن به امتیاز رقابتی به حساب میآید. بیان شده است که تنها 10 تا 20 درصد ماشینها به عمر طراحیشان میرسند، لذا کار وسعت زیادی دارد!